Actueel

FAQs
Home
 • Homepagina Kwaliteitsindicatoren
 • Wat wordt van leden verwacht?
 • Panels
 • Achtergrond van de pilot
 • Wie is Wie
 • Het nieuwe SEP
 • Deelnemende onderzoeksscholen
 • Wat is het doel van het project?

  De vraag die we u per mail stellen is onderdeel van een pilotproject naar kwaliteitsindicatoren voor Geesteswetenschappelijk onderzoek, ingesteld door de decanen Letteren en Geesteswetenschappen. Doel is om voorstellen te ontwikkelen voor kwaliteitsstandaarden die nauw aansluiten bij de kenmerken van de geesteswetenschappen, zodat deze onder meer gebruikt kunnen worden bij de zelfevaluaties voor onderzoeksvisitaties


  Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

  De informatie die u geeft wordt samengevoegd met die van andere leden van de onderzoeksschool tot een groslijst van tijdschriften en uitgeverijen die voor uw onderzoeksschool van feitelijk belang zijn. Uw onderzoeksschool stelt een of meer panels van goed ingevoerde leden in. Elk panel maakt gebruik van de groslijst om tijdschriften en uitgeverijen te selecteren die van groot belang zijn voor de school.


  Waarom moet ik nu al weer opnieuw informatie aanleveren? Die heb ik toch al aangeleverd!

  Het werk van de panels is pas echt goed mogelijk als zij beschikken over lijsten van tijdschriften en uitgeverijen die feitelijk van belang zijn gebleken in de onderzoeksschool. De informatie die wij van u vragen heeft u al eerder bij de universiteit aangeleverd, in METIS, PURE of een ander databestand voor onderzoeksresultaten. Helaas blijkt het niet mogelijk om op korte termijn deze informatie te koppelen aan de onderzoeksschool waar u lid van bent. Daarom vragen we u een beknopt lijstje te leveren.


  Waarom moet ik zo snel reageren? Waarom deze mail nu in de zomer?

  Het project heeft in een eerder stadium vertraging opgelopen. De verschillende panels van onderzoeksscholen moeten begin september aan de slag kunnen met de uitkomsten. In verband met de aankomende universitaire evaluaties is het belangrijk dat het project als geheel in 2015 wordt afgerond, ook omdat onderzoekers tijdig moeten weten aan welke evaluatiecriteria ze moeten voldoen.


  Hoe ben je aan mijn mailadres gekomen? Mag dit wel?

  Wij voeren dit project uit in opdracht van uw onderzoeksschool. Deze heeft ons een ledenlijst met daarop alleen mailadressen verstrekt. Deze lijst wordt enkel voor dit doel gebruikt en niet verder verspreid. De uitkomsten van het project ondersteunen ook uw onderzoeksschool. We behandelen reacties vertrouwelijk en verwijderen deze na afloop van het project, naar verwachting in de loop van dit jaar.


  Hoe worden de gegevens gebruikt?

  Uw reacties worden vertrouwelijk door ons verwerkt. De evaluatiepanels die door uw onderzoeksschool worden ingesteld ontvangen een overzicht. Dat overzicht wordt niet uitgesplitst naar individuele reacties. Na afloop van het project, naar verwachting eind 2015, worden de adressenbestanden en oorspronkelijke reacties vernietigd. De resultaten worden beschikbaar gesteld aan uw onderzoeksschool. U kunt de resultaten van het project daar te zijner tijd opvragen.