Actueel

Kwaliteitsindicatoren voor de Geesteswetenschappen

Home
Kwaliteitsindicatoren voor de Geesteswetenschappen

Het project Kwaliteitsindicatoren voor de Geesteswetenschappen heeft geresulteerd in een uitgebreid systeem van indicatoren voor de wetenschappelijke en maatschappelijke kwaliteit en relevantie. In het systeem, QRiH (Quality and Relevance in the Humanities), zijn zeer veel aspecten beschreven en uitgewerkt. Het is te vinden op de website QRiH.nl

Het QRiH systeem is in de eerste plaats bedoeld als een instrumentarium voor het schrijven van zelfevaluaties voor SEP evaluaties. QRiH maakt het mogelijk om de kwaliteit en relevantie van een onderzoeksprogramma in samenhang te beschrijven, zowel in wetenschappelijke als maatschappelijke zin. Het belangrijkste kenmerk is het narratief: de beschrijving van alle verrichtingen in een samenhangend betoog, ondersteund door robuuste gegevens die ontleend kunnen worden aan de indicatoren die in het systeem beschreven zijn.

Aan QRiH hebben alle Nederlandse geestesweetenschappelijke onderzoeksscholen meegewerkt. Zij hebben panels samengesteld die talloze ideeen hebben aangegeven, kenmerkende profielen van hun vakgebied hebben beschreven en lijsten van de belangrijkste publicatiekanalen hebben benoemd. Deze zijn terug te vinden in de lijsten van QRiH.nl

In het systeem is ruim aandacht gegeven aan de hybride publicatievorm, die al eerder door mij is aangemerkt als een belangrijk kenmerk van het gebied van sociaal en geesteswetenschappelijk onderzoek.


Hier kunt u meer informatie vinden over Hier kunt u meer informatie vinden over QRiH


Voorbeeldlijsten

Contactpersonen kunnen de voorbeeldlijsten opvragen, of toegang verkrijgen via de toegestuurde Dropbox link