Actueel

Maatschappelijke relevantie in kaart brengen

Home
Voor evaluatie en besturing van onderzoeksprojecten en onderzoeksprogramma's wordt het steeds belangrijker om de maatschappelijke betekenis er van in kaart te brengen. Dat kan op vele manieren. Hiervoor is een bijzondere Altmetrics-methode ontwikkeld om gebruikers in kaart te brengen: De Contextuele Respons Analyse.

De Contextuele Respons Analyse maakt deel uit van het samenwerkingsproject Evaluative Inquiries uitgevoerd met het Centre for Science and Technology Studies CWTS, Leiden.


Contextuele Response Analyse: de gebruiker in beeld

De Contextuele Respons Analyse maakt het mogelijk de gebruikers van onderzoeksresultaten in beeld te krijgen. Van de opgespoorde gebruikers wordt onderzocht in welke maatschappelijke sector zij werken, welke andere kenmerken zij hebben en welk werk zij gebruiken. Zo kan heel nauwkeurig worden getoond of het onderzoek de beoogde gebruikers bereikt. Ook komt de gebruiker in beeld die nog niet bekend was.

De methode is gebruikt bij evaluaties van drie universitaire instellingen: Protestantse Theologische Universeit (met CWTS), het Amsterdam Institute for Social Science Research van de Universiteit van Amsterdam, het multidisciplinair instituut voor onderzoek in sociologie, antropologie, politicologie, sociale geografie, urban planning en ontwikkelings studies, en FASoS, de Faculteit Cultuur en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht, met onderzoeksprogramma's in sociale en geesteswetenschappen.

Ook vooraanstaande onderzoeksinstituten hebben van de methode gebruik gemaakt, zoals De Gezondheidsraad, het SCP (het Sociaal en Cultureel Planbureau), Adviesraad RMO, het Planbureau voor de Leefomgeving PBL, het WODC (het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, IOB (de Inspectie voor Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken), en het CPB (het Centraal Planbureau). Dit levert gedetailleerde waardevolle inzichten op over de verspreiding en het gebruik van het werk van deze instituten.

In de voorbeeld grafiek valt na te gaan hoe vaak organisaties uit verschillende maatschappelijke sectoren reageren op kennisproducten van NIVEL het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg.
Wat vindt de gebruiker ervan?

Of het onderzoek relevant is valt onder meer vast te stellen aan de hand van de meningen van gebruikers. Daarvoor is in het kader van het ERiC project van NWO, VSNU, KNAW en de HBO raad onderzoek gedaan. Stakeholders blijken goed in staat om het belang en de relevantie van onderzoek te kunnen aangeven. Zo blijken kleine en grote industrieŽn wel verschillende motieven te hebben om met universiteiten samen te werken, maar is de belangrijkste reden voor samenwerking niet de directe bruikbaarheid of bedrijfsvraag maar vooral ook de kansen om de eigen expertise verder te ontwikkelen en ook om zicht te krijgen op studenten die passen in het bedrijfsprofiel.

Voor de voors en tegens van impactmetingen en een visie daarop zie hier