Actueel

Ondersteuning bij evaluaties
en subsidieaanvragen

Home
Individueel advies bij subsidieaanvragen

Steeds vaker is er de vraag naar een bibliometrische ondersteuning van een subsidieaanvraag, niet alleen door de onderzoeker maar ook door subsidieverstrekkers. Daarbij zijn er nogal wat valkuilen en problemen, waaronder:
  • Bibliometrische gegevens kunnen per persoon enorm verschillen. Dat komt vooral ook omdat de onderzoeker niet in alle jaren even productief is of kan zijn.
  • De veel gevraagde H-index is uiterst gevoelig voor de senioriteit van de onderzoeker: een oudere onderzoeker heeft meer kans op een hoge H-index dan een jongere
  • De vergelijking van het werk van een onderzoeker met het gebied waarin zij of hij werkt moet uiterst zorgvuldig gebeuren
  • Bibliometrische gegevens weerspiegelen niet de kwaliteit van het werk, hoogstens de erkenning onder collegas.
Om aan de vraag te kunnen voldoen zoek ik uit of een bibliometrische ondersteuning een werkelijke bijdrage kan betekenen. Als dat zo is stippel ik met aanvrager(s) een zorgvuldig traject uit, waarin de onzekerheden worden benoemd en er ruimte is voor een passende vergelijking met de juiste collegas


Advies en ondersteuning bij zelfevaluaties

Kwantitatieve onderbouwing van wetenschappelijke en maatschappelijke impact (valorisatie), ook in vergelijkende zin.
Ondersteunende informatie over het beoordelingsproces, zoals de aandacht voor de samenstelling van de beoordelingscommissie, en de opdracht die de decanen meegeven aan een commissie.


Voorbeelden:

SecretariŽle ondersteuning voor externe evaluatiecommissies

In de afgelopen jaren heb ik ruime ervaring opgedaan bij de ondersteuning van externe evaluatiecommissies