Actueel

Het nieuwe SEP
Home
Het nieuwe SEP:

Het nieuwe Standard Evaluation Protocol 2015-2021 [PDF] biedt mogelijkheden om de diversiteit van het onderzoek onder de aandacht te brengen: er is meer aandacht voor verschillende soorten “output” en meer aandacht voor de maatschappelijke relevantie van onderzoek. Dat is vooral van belang voor de geestes- en sociale wetenschappen en voor construerende wetenschappen. Eerder heeft de KNAW daarover al drie rapporten gepubliceerd, over construerende wetenschappen [link], geesteswetenschappen [link] en sociale wetenschappen [link]


Nieuwe eisen aan zelfevaluaties

Voor zelfevaluaties wordt nu gevraagd onderscheid te maken tussen productie, gebruik en erkenning van wetenschappelijke producten, zowel in wetenschappelijke als maatschappelijke zin. Er is meer ruimte gemaakt om zelfevaluaties aan te passen aan het karakter en de missie van de groep of het programma. Vooral vanwege de nadruk op veelzijdigheid en relevantie van wetenschappelijk onderzoek is het een uitdaging om al die aspecten vorm te geven. Er doemen genoeg vragen op:
  • Welk product is een bijdrage in wetenschappelijke of maatschappelijke zin? Zijn er algemene is definities te geven voor beiden soorten van productie? Sluiten ze elkaar uit?
  • Hoe classificeer je publicaties en andere output in een overzichtelijk en werkbaar raamwerk dat geldig is voor alle onderzoekers in de faculteit/het programma?
  • Wat zijn aanvaardbare maatstaven voor gebruik en erkenning?
  • Zijn er referentiekaders beschikbaar?

Bij interdisciplinair samengestelde groepen, programma’s en bij brede faculteiten zal het niet makkelijk zijn hierop een antwoord te vinden. Er zijn al wel diverse handreikingen, onder andere van het Rathenau instituut en van VSNU, maar er blijven nog veel vragen over:Het nieuwe Standard Evaluation Protocol Ter ondersteuning van het werk van het panel (of de panels) sturen we u de tabel mee uit het nieuwe SEP. Daarin valt te lezen dat de evaluatie van onderzoek zeer uiteenlopende soorten van producten kan betreffen en zeer uiteenlopende blijken van erkenning en waardering. Dat biedt voor de geesteswetenschappen kansen om een eigen, passende invulling te geven, reden ook voor deze pilot.