Over Ad Prins

Ad Prins werkt als onafhankelijk onderzoeker en adviseur voor universiteiten, kennisinstellingen en onderzoeksscholen. Hij is nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe indicatoren en praktijken van onderzoeksevaluatie. Zijn grootste interesse is het aantonen van de maatschappelijke verbindingen van onderzoek en het gebruik van onderzoeksuitkomsten in de breedste zin. Dit ziet hij als van groot belang voor eerlijker en meer relevante onderzoeksevaluatie.
Hij heeft de Contextual Response Analysis ontwikkeld, een methode om maatschappelijke gebruikers van documenten en publicaties te identificeren. De methode wordt gebruikt door grote onderzoeksorganisaties in Nederland en daarbuiten, in een groot aantal disciplines, zoals de sociale wetenschappen, geesteswetenschappen, beleidsonderzoek, geneeskunde, klimaat onderzoek, en werktuigbouwkunde. Hij heeft ook bijgedragen aan de ontwikkeling van QRiH, het systeem voor het aantonen van kwaliteit en relevantie in de Geesteswetenschappen.

Ad Prins studeerde sociologie en wetenschapsstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn proefschrift Aging and Expertise ging over de veranderende relaties in medisch onderzoek en medische zorg rondom dementie en Alzheimer, onder geriaters, gerontologen, psychiaters, hersenonderzoekers en verpleeghuisartsen, in de brede context van de ontwikkeling van de moderne welvaartstaten in de VS, Groot Britannie, en Nederland.

Terug naar:
Home