Over Ad Prins

Dr. A.A.M. Prins (1952) is als adviseur betrokken bij de ontwikkeling, organisatie en evaluatie van wetenschappelijk onderzoek, kennismanagement en maatschappelijke dienstverlening. Hij is gespecialiseerd in de maatschappelijke oriŽntatie en effecten daarvan.

Op dit moment werkt hij in opdracht van Disciplinoverleg Letteren en Geesteswetenschappen aan een pilot studie naar kwaliteitsindicatoren voor het onderzoek in de Geesteswetenschappen in Nederland.
Tot zijn opdrachtgevers behoren grote kennisinstellingen, faculteiten en grote onderzoeksscholen van Nederlandse universiteiten. In opdracht van de gezamenlijke decanen Sociale Wetenschappen voerde hij citatieanalyses uit ten behoeve van de SEP onderzoeksevaluaties voor Onderwijskunde en Pedagogische Wetenschappen en voor Antropologie. Hij onderzocht in opdracht van de KNAW het gebruik van het werk van het Sociaal en Cultureel Planbureau, en was uitvoerend onderzoeker bij het EP7 onderzoeksproject SIAMPI.

Voorts doet hij onder meer onderzoek naar de gebruikers van grote onderzoeksinstellingen zoals het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau, en het WODC Wetenschaps en Documentatie Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Internationaal was hij recent betrokken bij het EP7 onderzoeksproject SIAMPI en adviseerde hij over interdisciplinaire samenwerking bij het excellentie cluster Integrated Climate System Analysis and Prediction (CLISAP) van de universiteit Hamburg.

Als medewerker (UvA) verrichtte Prins evaluatiestudies voor onder meer het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en de EU. Hij publiceerde hij over de Nederlandse sociologie en de internationale zichtbaarheid van de Nederlandse sociale wetenschappen en over het interne onderzoeksmanagement in academische ziekenhuizen, in relatie tot onderzoeksprestaties.

Ad Prins is gepromoveerd op onderzoek naar interprofessionele verhoudingen in de geneeskunde. In zijn proefschrift ĎAging and Expertiseí Amsterdam, 1998) analyseerde hij de veranderende relatie tussen geriatrie, psychiatrie en neurowetenschappen in de context van de opkomst van verzorgingsstaten in de VS, Groot BrittanniŽ en Nederland.

Ook werkte hij als interimmanager bij een instituut voor maatschappelijk onderzoek (Universiteit Groningen). Hij begeleidde multidisciplinaire onderzoeksprojecten. Die waren onder meer gericht op achterstandswijken en geloofsbeleving. Hij gaf ondersteuning aan de evaluatie van het filosofisch onderzoek in Nederland.

Zie ook zijn LinkedIn pagina.
Terug naar:
Home