Actueel

Domeinen &
Panels

Home
Domeinen en Panels:

Bredere onderzoeksscholen kennen meerdere domeinen van onderzoek, met eigen publicatieculturen. Om voor deze domeinen een representatieve keuze van kanalen te kunnen laten maken, kunnen de directies van onderzoeksscholen meer dan ÚÚn panel instellen, in principe tot vier panels per school. Hierbij drie voorbeelden van een onderverdeling in een beperkt aantal domeinen van onderzoeksscholen met een eigen publicatiecultuur. Zowel voor boeken als voor tijdschriften krijg je verschillende top-lijsten; ook wat betreft andere output dan boeken en artikelen krijg je relevante verschillen boven water.


Taalwetenschap

  • Taalstructuur (theoretische taalwetenschap, grammatica, taaltypologie, taalverandering)
  • Taalpsychologie (psycholingu´stiek, communicatie, taalbeheersing)
  • Taalsociologie (sociolingu´stiek, meertaligheid inclusief dialecten)
  • Toegepaste taalwetenschap (2etaalverwerving, fonetiek, computerlingu´stiek)

Wijsbegeerte

  • Ethiek en praktische filosofie
  • Historische filosofie
  • Theoretische filosofie.

Deze domeinen vallen samen met de drie OZSW kamers en omvatten dus de talrijke diverse specialistische studiegroepen


Letterkunde

  • Historische en sociologische letterkunde
  • Empirische letterkunde
  • Theoretische letterkunde.

Het is uiteraard altijd mogelijk een fijnere verdeling te maken, maar dat moet echt voorkomen worden om niet te eindigen met honderden lijsten van vergaande specialismen.


Termijnen voor Panels

De termijn voor panels om de vragenlijst terug te sturen is 1 oktober 2015