Missie

Ad Prins is een onafhankelijk adviseur en onderzoeker voor kennisinstellingen en universiteiten. Zijn missie is de uiteenlopende kwaliteiten van onderzoek te laten zien, zowel in wetenschappelijke als maatschappelijke betekenis.


Uitgangspunten:
  • Motivatie bevorderen van onderzoekers. Het is een van de belangrijkste voorwaarden voor betekenisvolle wetenschap en verdient volle aandacht en bescherming. Dat is van belang bij de beoordelingen, vooral als het werk onderworpen is aan kwantitatieve indicatoren, zoals prestatielijsten, aantallen publicaties in high-impact journals of H-Index cijfers.
    Relevantie:
  • Laten zien wat de relevantie van onderzoek is. De vraag naar relevantie en nut van wetenschappelijk onderzoek neemt sterk toe. Het gaat niet alleen om economische valorisatie, onderzoek heeft vaak ook bredere maatschappelijke betekenis. De contextuele respons analyse blijkt tot verrassing van veel onderzoekers een veel grotere maatschappelijke impact van onderzoek te vinden te zijn dan zij zelf verwachten.


Home