Actueel

Wie is wie bij de Pilot
Home

De pilot heeft een wetenschappelijke commissie die de doelstellingen van de pilot uitwerkt en toezicht houdt over de vorderingen. De stuurgroep is ingesteld voor de concrete uitwerkingen van de doelstelllingen en komt frequent bijeen om de uitvoering ervan mogelijk te maken.


Wetenschappelijke commissie:


Stuurgroep: