Samenwerking met CWTS

Evaluative Inquiries is een nieuwe aanpak van evaluatiestudies van CWTS. Deze aanpak werk ik samen met hen verder uit. We richten ons op de waarden en effecten van onderzoek: wat zijn de grootste motivaties voor de onderzoekers? wat zijn de effecten van onderzoek onder de (academische) collega’s? Welke gebruikers buiten de universitaire gemeenschap kunnen we vinden? Hoe sluit het werk aan bij ontwikkelingen in het wetenschapsgebied? En hoe is het onderzoek georganiseerd om aan de uitdagingen bij deze vragen het hoofd te bieden?

Evaluative Inquiries is bedoeld om het inzicht in de verrichtingen van de eigen onderzoekseenheid vanuit een zeer breed perspectief te vergroten. De uitkomsten kunnen gebruikt worden bij onderzoeksevaluaties, maar ook om strategische keuzes te maken in het eigen onderzoeksbeleid. Daarmee sluiten we ook aan op ontwikkelingen in het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) voor Nederlandse universiteiten en hogescholen. Op dit moment voeren we een uitgebreide EI analyse uit voor de Universiteit voor Humanistiek.

Ik werk onder meer samen met Tjitske Holtrop, Thed van Leeuwen, Carole de Bordes, Jochem Zuijderwijk, Ed Noyons en Sarah de Rijcke.

Geïnteresseerd?

Welke bijdrage is van belang en wat is het effect ervan? Hoe kun je onderzoek goed evalueren?