De ruggengraat van moderne democratische samenlevingen

Kennisinstellingen zoals universiteiten en onderzoeksinstituten vormen de ruggengraat van complexe moderne democratische samenlevingen. Ze bieden unieke expertise, en dragen zo bij tot heldere inzichten in politiek, beleid, gezondheidszorg, economie en elk ander denkbaar aspect van de samenleving.

Om de kwaliteit van hun expertise te garanderen is onderzoeksevaluatie van groot belang. Evaluatie biedt ook verantwoording naar de samenleving. En het dient een strategisch doel, nl. te leren, kansen te benutten voor eigen ontwikkeling en te reageren op nieuwe uitdagingen.

Een goede zelf-evaluatie vertelt het verhaal

Ik bied expertise om recht te doen aan het unieke karakter en missie van onderzoeksinstellingen. Uitgangspunt is dat de instelling een krachtig en zelf-kritische evaluatie kan houden, aan de hand van een helder narratief. Keuzes voor voorbeelden, case-studies, indicatoren, cijfers en methoden zijn daar nauw op toegesneden. Zo wil ik een stimulerende bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderzoek en van het beleid van de instelling, ook met het oog op de motivatie en de betrokkenheid van de onderzoeker.

Met behulp van een zo breed mogelijk palet van onderzoeksmethoden en -technieken geef ik een duidelijk beeld van de belangrijkste verrichtingen van de instelling, welke doelgroepen bereikt worden, en wat deze doelgroepen met het gebodene doen. Dat doe ik voor onder andere SCP, CPB, PBL, Gezondheidsraad, ZonMw, en voor een breed scala van Nederlandse en internationale universiteiten en instituten.

De Leiden Declaration, de San Francisco Declaration on Research Assessments (DORA) onderschrijf ik, maar ik ga verder: het gaat niet alleen om indicatoren, maar vooral om hoe ze worden toegepast. Als expert in onderzoeksevaluatie zit ik niet op de stoel van de beoordelaar. Ik informeer zo goed mogelijk de beoordelaar of de schrijver van de zelf-evaluatie. Uiteindelijk is het de beoordelingscommissie die het oordeel zal vellen: zij is “rechter”, ik ben veeleer de advocaat of de “honest broker”: gericht op een geinformeerde evaluatie op grond van de missie van de onderzoekseenheid.

Geïnteresseerd?

Welke bijdrage is van belang en wat is het effect ervan? Hoe kun je onderzoek goed evalueren?

‘Het gaat niet alleen om indicatoren , maar vooral om hoe ze worden toegepast’