Onderzoeker, ontwikkelaar, adviseur. Onafhankelijk.

 

Ik ben nauw betrokken bij onderzoeksevaluaties en bij de ontwikkeling van nieuwe indicatoren en methoden daarvoor. Mijn professionele belangstelling is: eerlijke en relevante onderzoeksevaluaties. Ik vind het van belang om de effectiviteit van onderzoek in wetenschappelijke en maatschappelijke betekenis in de breedste zin te laten zien.

Ik heb de Contextual Response Analysis ontwikkeld, onder meer in het Europese FP7 programma SIAMPI (Social Impact Assessment Methods of Productive Interactions). Dit is een methode om het maatschappelijk en wetenschappelijk gebruik van onderzoek concreet aan te tonen. Grote publieke kennisinstellingen, onderzoeksfinanciers en adviesraden in Nederland maken gebruik van mijn methode. Ook universiteiten en buitenlandse instituten doen dat. Zie voor een lijst van opdrachtgevers hier.

In de afgelopen jaren ben ik vertrouwd geraakt met onderzoeksevaluatie in een groot aantal disciplines, zoals de sociale wetenschappen, geesteswetenschappen, beleidsonderzoek, geneeskunde, klimaat onderzoek of ook werktuigbouwkunde. En ik heb mede aan de wieg van QRiH gestaan, het systeem voor het aantonen van kwaliteit en relevantie in de Geesteswetenschappen. Publicaties en lezingen hierover vindt u hier.

Mijn achtergrond is sociologie en wetenschapsstudies aan de Universiteit van Amsterdam. In mijn proefschrift ‘Aging and Expertise’ analyseerde ik de veranderende relatie tussen neurowetenschappen, geriatrie en psychiatrie in de context van de opkomst van verzorgingsstaten in de VS, Groot Brittannië en Nederland.

‘Het gaat niet alleen om indicatoren, maar vooral om hoe ze worden toegepast’