Wat is de effectiviteit van onderzoek in complexe democratische samenlevingen?

Welke bijdrage is van belang en wat is het effect ervan?
Hoe kun je onderzoek goed evalueren?

Ad-Prins-Networkmap-Clisap
Interdisciplinaire samenwerking: hoe vaak en met wie werken onderzoekers in verschillende disciplines met elkaar samen. Coauteurschappen in klimaatwetenschappen: Kleuren zijn disciplines, hoe dichter bij hoe vaker samen gepubliceerd. De grootte van de cirkels geeft de totale interdisciplinaire samenwerking aan

Goed evalueren?

Mijn opdracht is om de inspanning bij en de effectiviteit van onderzoek in eerlijkheid te laten zien. Het gaat om onderzoek van universiteiten, faculteiten, publieke kennisinstellingen. Steeds meer wordt van hen verwacht dat zij wetenschappelijk én maatschappelijk effectief zijn, in steeds ingewikkelder netwerken.

Eerlijk onderzoek

Ik bied hiervoor de benodigde expertise. Daarbij stel ik me niet op als rechter of beoordelaar maar meer als advocaat, met veel kennis van zaken en een lange staat van dienst. Met een breed palet aan onderzoeksmethoden en -technieken zet ik de kwaliteit en relevantie van het onderzoek in de context van de missie en de taak van het instituut.

Kwaliteitsindicatoren voor de geestesweten­schappen QRiH:

Niet tellen maar vertellen

Burgerperspectieven:

Een respons analyse
voor het SCP

Open Access en boeken:

De maatschappelijke waarde van academisch werk