Burgerperspectieven

Het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) is een van de grote doorlopende onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Elk kwartaal biedt het COB een bericht over de stemming onder de bevolking over hun economische en sociale situatie en het vertrouwen dat zij in de politiek en de overheid stellen. Omdat het COB tien jaar bestaat heeft een onafhankelijke adviescommissie teruggekeken.

Op verzoek van de commissie heb ik een uitgebreide respons analyse gedaan voor de kwartaalberichten van het COB. Een van de uitkomsten was dat de kwartaalberichten onder toonaangevende journalisten in hoog aanzien staat, en dat de brede belangstelling ervoor afkomstig is uit iets andere maatschappelijke kringen dan voor veel andere SCP rapporten. Het advies van de commissie wordt binnenkort verwacht

Geïnteresseerd?

Welke bijdrage is van belang en wat is het effect ervan? Hoe kun je onderzoek goed evalueren?

‘Op verzoek van de commissie heb ik een uitgebreide respons analyse gedaan voor de kwartaalberichten van het COB.’