Home

Ad Prins Support in ResearchManagement geeft adviezen en verricht onderzoek voor kennisinstellingen, leidinggevenden en Principle Investigators in wetenschappelijk onderzoek.

Kernactiviteiten zijn:

Hoe wordt uw dienstverlening, rapport of onderzoek gewaardeerd? Welke invloed hebben uw producten, diensten of wetenschappelijke research? Hoe is de maatschappelijke invloed van uw activiteiten te vergroten? Hoe valt valorisatie in kaart te brengen? Ad Prins Support in Research Management is gespecialiseerd in het beantwoorden van dit soort vragen.

Meten van maatschappelijke effecten

In de verantwoording van publieke dienstverlening en wetenschappelijk onderzoek staan maatschappelijke effecten steeds meer centraal. Wat voegt uw instelling of organisatie toe in het maatschappelijke veld? Die vraag kan met eenvoudige methoden beantwoord worden.

Ken uw gebruikers

Vooral organisaties die kennis en informatie verschaffen voor publieke dienst-verlening of voor een brede groep van professionals, kennen hun publiek of afnemers niet altijd, of niet volledig. Zijn dat gemeenten, onderwijsinstellingen, productiebedrijven of ziekenhuizen? Of zijn het juist individuele burgers, wetenschappelijk onderzoekers of maatschappelijke dienstverleners? Welke diensten, producten of publicaties vinden aftrek? Als u deze vragen beantwoord hebt, kunt u ook nagaan wat het oordeel van gebruikers is.

Verantwoording en strategie

Weten wie uw gebruikers zijn, versterkt het afleggen van publieke verantwoording. Bovendien kunt u met die kennis uw toekomststrategie beter bepalen.